اشعار یزدی

 

اشعار یزدی

 

بَرگاهِ شعر ( شاعر دکتر عبدالحسین جلالیان)

وَر باد نَدِه اِقَّدَه این زٌلفِ چٌلٌفتَه

                   بِیزار که وَربَشنِ مُلِت یَخیده شُلُفتَه

این بی پَیری را که رَقیبوم شده اِمشو

                     زَنجیل مِزَنَم اِقَّه تو فَرقِش که پَسُفتَه

هیشکه را نَمِلَّم که گَلِت بَن شَه عزیزوم

                        هرچی دِیَه از هر که شِنُفتی گَفِ مُفتَه

جیرجیر مُکُنَه پیش تو مِثِّ بَچَه تِرناسک

                         اونوَخ تو خیالِت مِرَسَه خیلی کُلُفتَه

دِیشو که مَحَلِشّ نَمِذاشتی تو خَشوم شد

                     فهمید که بِساطِت دَرو بَس دارهَوچُفتَه

این شَملَقِ شَخ شُل خودِشا مَسقَرَه کِردَه   

                       سِف باش تا بفهمه کی زیر جُف پاشا رُوفتَه

اِمرو دِیَه اوَ بُردَه دُرُس بَرگاهِ شعرا

                   شعرش بیدون هرجا که فقط قافیه جُفتَه

جُف کِردنِ شعر مُد شده هرچند (جلالی)

                         هیشکه دِیَه مِثِّ تو اِیَچوّنی نگفته

 


تاريخ بروز رساني : شنبه 08/12/88 ساعت 07:45

كليه حقوق برای سایت مهدی بهزادی محفوظ است .:. طراحی با نوآوران کویر